Image

Klachtenprocedure aXnaga

aXnaga streeft ernaar de dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Daarbij spelen onder meer de kwaliteit van de dienstverlening, bereikbaarheid, snelheid van werken, bejegening en informatievoorziening een rol. Bent u als klant ontevreden over de dienstverlening? Dan kunt u een klacht bij ons indienen.

aXnaga beschouwt klachten als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat we u als klant beter kunnen adviseren. Om u te verzekeren van een goede afhandeling van uw klacht heeft aXnaga een duidelijke klachtenprocedure. We vinden het belangrijk dat uw visie op de klacht gehoord wordt en dat klachten snel worden afgehandeld. Heeft u een klacht

 1. Klacht indienen
  U kunt uw klacht schriftelijk indienen per post of per e-mail ( postadres: Akerstraat 65A, 6411GX Heerlen, mailadres: info@axiehuis.nl ). U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij handelen uw klacht vervolgens binnen drie weken af.
 1. Uw klacht wordt in behandeling genomen
  De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die voor een toelichting contact met u zal opnemen. Daarnaast wordt uiteraard binnen aXnaga gesproken met de persoon of personen die met de klacht te maken hebben.
 1. Uitspraak
  Op basis van de verzamelde informatie wordt een uitspraak gedaan. Indien de klacht (deels) gegrond is, wordt aangegeven welke verbeteracties aXnaga aanbrengt. Uiteraard wordt bij een ongegronde en deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
 1. Oneens met de uitspraak
  Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van aXnaga te Heerlen. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.
 1. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld
  Wanneer u er niet uitkomt met aXnaga, dan kunt u zich melden bij Klachtenportaal Zorg (klachtenportaalzorg.nl).
  Zie voor spelregels en termijn van afhandeling https://klachtenportaalzorg.nl/klachtenprocedure/

 
- SKJ
Zie: https://skjeugd.nl/tuchtrecht/klachten/ik-heb-een-klacht/

Image
Image

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur