Image

IncontACT

Training voor ouders (en kinderen)

Soms wil je het als ouder gewoon anders aanpakken, merk je dat je onduidelijk of inconsequent bent of dat je als ouders niet helemaal op één lijn zit! Opvoeden is niet altijd even gemakkelijk. Want als je kind bijvoorbeeld ontwikkelingsproblemen of psychische problemen heeft, kun je het opvoeden als lastig ervaren.

Als ouder moet je behoorlijk flexibel zijn om de ontwikkeling van je kind te stimuleren, maar dat lukt niet altijd. Dat kun je vooral op momenten merken wanneer je reageert vanuit boosheid, frustratie of onzekerheid op een manier die je eigenlijk helemaal niet wilt. Wellicht ben je dan overbeschermend, boos, dwingend of verwen je teveel. Het kind leert daardoor misschien niet wat je hem/haar wilt leren of gaat dit zelfs ten koste van de relatie met je kind.

Voor welke ouder(s) zou deze training iets kunnen zijn?

  • Misschien heb je zelf nog problemen die je mogelijk in de weg staan om op een adequate wijze/manier te kunnen reageren.
  • Je hebt moeite met het reflecteren op en het bijsturen van je eigen reacties binnen de communicatie naar je kind.
  • Je zit vast in een niet meer werkzame opvoedingsstijl.
  • Je hebt problemen in het contact (communicatie) met je kind.
  • Je voelt als ouder veel onzekerheid in je handelen als opvoeder.
  • Je hebt moeite met het vasthouden aan je eigen opvoed regels.

In de training ga je nadenken over welk type ouder jij eigenlijk bent of misschien zou willen zijn? Dit wordt ondersteunt door praktische interACTieve opdrachten die je individueel maakt of samen met je kind.

De methode die in de training wordt gebruikt is afgeleid van de Acceptatie en Commitment Therapie (ACT). De training geeft je als ouder geen pasklare antwoorden over wat “goed opvoeden” is, maar is gericht op de ontwikkeling en invulling van je eigen ouderschap.

In deze training leer je tevens omgaan met de onzekerheid en machteloosheid die je zou kunnen ervaren in het opvoeden. Er wordt aandacht besteed aan manieren waarop je de sociaal-emotionele ontwikkeling van je kind kunt stimuleren.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur