Image

Begeleide omgang in en na detentie

Het aXiehuis verzorgt begeleide omgangsregelingen op locatie in de Penitentiaire Inrichtingen (PI). Het is naar onze mening belangrijk dat het kind en de ouder elkaar kunnen blijven zien tijdens detentie, mits dit de ontwikkeling van het kind ten goede komt. Het aXiehuis is een ervaren partij met een duidelijke expertise op het gebied van begeleide omgang. Tijdens een traject zullen wij ook daar waar nodig nauw contact hebben met o.a. gemeente, advocaten, rechtbank en Raad voor de Kinderbescherming.

In detentie:
Zolang de ouder in detentie zit, kunnen we de volgende diensten bieden:

  • Begeleide omgang in detentie: hierbij vindt er 1 op 1 contact plaats tussen de ouder en kind onder begeleiding van een omgangsbegeleider.
  • Begeleid beeldbellen: begeleiding van het belcontact tussen ouder en kind door de omgangsbegeleider of kindercoach.
  • Vervoer van het kind naar de PI (indien noodzakelijk).
  • Kindercoaching: met name als doel om te bespreken met het kind hoe hij/zij het contact met de ouder in detentie ervaart.
  • Ouderbemiddeling: dit kan reeds worden opgestart in detentie, zodat ouders met elkaar kunnen bespreken hoe het traject na detentie vormgegeven kan worden.

Na detentie:
Wij streven ernaar om toe te werken naar onbegeleide omgang. Uiteindelijk willen wij dit ook realiseren in de thuissituatie van de ouder als detentie voorbij is. Als aXiehuis bieden wij maatwerk om dit mogelijk te maken. Dit betekent dat wij per traject bekijken wat er nodig is. De volgende zaken zullen dan aan bod komen:

  • Begeleide omgang na detentie, toewerkend naar onbegeleide omgang of direct onbegeleide omgang bij de ouder in de (toekomstige) thuissituatie.
  • Ouderbemiddeling: ouders begeleiden om afspraken te maken en deze vastleggen in een ouderschapsplan.
  • Veiligheid: spelen er mogelijk nog veiligheidsissues een rol als de ouder uit detentie komt.

Samenwerking zorgverleners:
Zowel in als na detentie zal het aXiehuis nauwe samenwerking hebben met alle zorgverleners die betrokken zijn bij deze gezinnen en zorgdragen voor adequate afstemming en communicatie.

Handboek ‘Omgangsbegeleiding in detentie’

Het ‘Handboek omgangsbegeleiding in detentie’ is een handleiding met specialistische kennis over detentie voor begeleiders binnen een omgangshuis. De beschreven systematische aanpak geeft handvatten en informatie voor elke fase van het begeleidingstraject. De basisinformatie in het handboek is tevens benaderbaar via QR-codes.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur