Image

KIES-training & KIES-individueel

Spel en praatgroep voor jonge kinderen in een echtscheidingssituatie (6-10 jaar)

Wat is KIES?                             

KIES is een training voor kinderen in echtscheidingssituaties. In 5 sessies worden verschillende thema’s besproken waar kinderen tegenaan kunnen lopen. Er is ruimte voor elke individuele situatie. Daarnaast wordt ook de kracht van de groep ingezet doordat kinderen luisteren naar elkaars verhalen, elkaar hulp kunnen bieden en weten dat ze niet de enige zijn.

Ouders vormen het hoofdsysteem van een kind. Wij vinden het dan belangrijk dat ouders worden meegenomen in deze training. Na de 5 sessies krijgt elke ouder een terugkoppeling op maat over het verloop van de training. Dat wil zeggen dat er wordt gekozen voor een vorm die het meest van toepassing is op de gezinssituatie. Dit kan in een gesprek met de ouder en de coach of in een andere op maat gemaakte vorm. Het op deze wijze ouders meenemen binnen de KIES training, maakt onze training uniek in deze regio!

Aanmelden?

Is deze KIES training iets voor uw kind? Wilt u meer informatie hebben over de bijeenkomsten of de start van de volgende KIES training? Neem dan gerust contact met ons op:

E-mail: info@axiehuis.nl 
Telefoon: 045 570 90 09

KIES-individueel 

Naast de KIES-training verzorgt het aXiehuis ook individuele KIES-gesprekken met kinderen. Op deze wijze kan er met het kind (nog) dieper gekeken worden naar wat hij/zij heeft ervaren en nog ervaart als gevolg van de scheiding van zijn/haar ouders. Tevens zal de Kinder- & KIES-coach ook mogelijk andere zaken die bij het kind spelen meenemen tijdens deze gespreken. Op deze wijze wordt er breder gekeken dan alleen de scheiding van ouders. Na de individuele gesprekken met het kind vindt er altijd een terugkoppeling plaats naar ouders. Deze terugkoppeling wordt eerst afgestemd tussen het kind en de Kinder- & KIES-coach. Naar aanleiding van deze terugkoppeling wordt bekeken of er ook driegesprekken worden ingeregeld tussen het kind & vader en/of tussen het kind & moeder, begeleid door de Kinder- & KIES-coach.

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur