Het aXiehuis is een omgangshuis, een neutrale en veilige plek waar het kind centraal staat. In het aXiehuis kan de 'niet-verzorgende ouder' zijn kind(eren) onder professionele begeleiding ontmoeten. Bij een begeleide omgangsregeling streven we ernaar, om toe te werken naar onbegeleide omgang bij de ouder thuis. 

Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind(eren). Dit kan vanuit een verplicht of vrijwillig kader ontstaan. In het herstel van dit contact staat het kind centraal.

Naast omgangsbegeleidingen bieden wij andere diensten aan, die nodig zijn om het ouderschap in te vullen na scheiding (ouderschapsreorganisatie). Te denken valt aan ouderbemiddeling, mediation, Kinder- en KIES-coaching.

Je kunt als ouder in een situatie terecht komen waarbij je het contact met je kind verliest. Vaak is een (v) echtscheiding hiervan de oorzaak. Het aXiehuis heeft de ervaring en deskundigheid in huis om met de complexiteit van een (v)echtscheiding om te gaan. Tijdens de omgangsbegeleiding staat altijd het kind centraal. Ons streven is er om samen ervoor te zorgen dat ouders elkaar weer gaan vertrouwen in de omgang met het kind en dat het kind zo onbezorgd mogelijk contact kan hebben met beide ouders.

Image

Het aXiehuis streeft ernaar dat kinderen weer een goede relatie kunnen opbouwen met hun ouders en ouders uit conflict komen. Hierin is het belangrijk dat ouders zelfstandig de regie pakken en hierin duidelijke afspraken maken om zo ook een omgang met elkaar te kunnen realiseren. Wij willen dat zaken zoals agressie, onnodige discussies en stress tussen ouders wordt verminderd, zodat kinderen op een goede, leuke en speelse manier een goede band met beide ouders kunnen opbouwen. Wij willen ook dat zorg geen 6 maanden hoeft te wachten. Daarom is het ons streven om zo snel mogelijk een traject te starten met zorg die bij jullie past. Want de juiste, snelle en kwalitatieve zorg die bij jullie situatie past, is onze hoofdtaak.

Het aXiehuis gelooft dat de kinderen het recht hebben om beide ouders te mogen zien mits dit ten goede komt voor het kind. Bij ons staat het kind centraal. Wij geloven dat door onze aanpak, visie en overtuigingen wij een unieke en gepaste bijdrage hieraan kunnen leveren. Door middel van onze jarenlange ervaring, expertise en diversiteit zijn wij in staat een wezenlijke bijdrage te leveren aan het verminderen van destructieve patronen tussen ouders. Hierdoor zien wij elk traject als maatwerk. Door onze flexibiliteit, humor, spontaniteit, openheid, laagdrempeligheid, maar vooral onze directheid, geloven wij dat wij snel en doeltreffend mogelijke problemen/uitdagingen kunnen duiden zonder onze neutraliteit te verliezen.

Ons streven is het traject na aanmelding binnen één maand van start te laten gaan. Het is ons tot op heden nog altijd gelukt geen wachtlijst te hebben ondanks onze continue uitbreidende organisatie. Echter ook wij ontkomen niet aan een steeds groter wordende vraag terwijl het aantal professionals moeilijker te vinden is. De huidige situatie is dan ook als volgt:

  • Regio Eindhoven                                   : 1 maand wachtlijst!
  • Regio Noord-Midden Limburg       : 1 maand wachtlijst!
  • Regio Zuid-Limburg                            : 1 maand wachtlijst!


Wij doen er alles aan de wachttijd te verkorten zodat uw traject zo snel als mogelijk kan worden opgestart.

“Dat ik van mijn vader houd, dat doet mijn moeder soms verdriet.
En dat ik van mijn moeder houd, dat weet mijn vader niet.
Zo draag ik mijn geheim mee en loop van hier naar daar.
Nog altijd houd ik van die twee, die ooit hielden van elkaar.”


OUDERSCHAPSREORGANISATIE

Image
Image

Als ouders besloten hebben te gaan scheiden, hebben ze als taak om regelingen te treffen aangaande hun kind(eren) 

Image

Tijdens een echtscheiding kunnen emoties vaak hoog oplopen. 

Image

Bij een scheiding spelen emoties als teleurstelling, frustratie, woede en verdriet.

Image

Training voor ouders (en kinderen)

BEGELEIDE OMGANG REGULIER

Image

Omgangsbegeleiding is een dienst die wij aanbieden aan ouders/verzorgers waar de niet verzorgende ouder (weer) in contact komt met zijn of haar kind (eren).

Image

Het aXiehuis verzorgt begeleide omgangs-regelingen op locatie in de Penitentiaire Inrichtingen (PI).

Image

Als één van de eerste binnen deze zorgsector biedt het aXiehuis al haar diensten aan voor begeleiding van Arabisch sprekende gezinnen in een (v)echtscheiding.

Image

Coaching

Image
Image

Kindercoaching is een laagdrempelige manier van begeleiding, speciaal ontwikkeld voor kinderen.

Image

“Ik ben niet in discussie, ik leg gewoon even uit dat ik gelijk heb!”

Image

Spel en praatgroep voor jonge kinderen in een echtscheidingssituatie (6-10 jaar)

Image

Je kunt allerlei redenen hebben om gebruik te maken van een volwassencoach. 

Vacatures

Image

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een Casemanager voor Zuid Limburg.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een omgangsbegeleider voor Zuid Limburg.

Wegens uitbreiding zijn wij op zoek naar een omgangsbegeleider voor Noord - Midden Limburg. 

Stage lopen bij het aXiehuis in Zuid Limburg. 

Resultaten aXiehuis

Slagingspercentage omgangsbegeleiding

(landelijk is een slagingspercentage van 33% hoog!)

Slagingspercentage omgangsbegeleiding Landelijk

Slagingspercentage trajecten waar aXnaga invloed op heeft

Slagingspercentage ouderbemiddeling

Gemeenten

Het aXiehuis heeft contracten gesloten met de gemeenten uit de regio’s:
Zuid Limburg - Limburg Midden Oost (regio Roermond) - Limburg Midden West (regio Weert) - Eindhoven.

Image
Image

Samenwerkingspartners - aXiehuis

Zorggroep Vizie
Het Scheidingscollectief
Kies2coach
PPB Parkstad Limburg

Image

Home     Ouderschapsreorganisatie   Info    Werken bij het aXiehuis   Contact

Openingstijden maandag t/m zaterdag van 09.00 uur tot 17.00 uur