Visie aXiehuis

Visie:
Vanuit een maatschappelijk oogpunt een veilige omgeving creëren waar kinderen in (v)echtscheidingsituaties contact kunnen hebben met beide ouders en ouders elkaar (weer) kunnen zien als 'collega-ouders'. Dit doen we o.a. door samen te werken met diverse betrokken instanties en het toepassen van systemisch werken.

Visie Axiehuis2

 

Systemisch werken:
Binnen het aXiehuis houden wij steevast rekening met het systeem waarbinnen kinderen & ouders functioneren, zoals bij echtscheidingen het syteem van samengestelde gezinnen. Daar waar nodig vlechten we dan ook eventuele nieuwe partners, stiefbroers en/of -zussen, grootouders, etc. in tijdens een begeleide omgangsregeling.

 

"Wat er ook speelt in een land,
laat het vooral de kinderen zijn.......!"