Begeleide omgang in en na detentie

aXnaga verzorgt begeleide omgangsregelingen op locatie in de Penitentiaire Inrichtingen (PI). Het is naar onze mening in principe belangrijk dat het kind en de ouder elkaar kunnen blijven zien tijdens detentie. Daar waar dit mogelijk is, is aXnaga een ervaren partij met een duidelijke expertise op dit gebied om deze begeleide omgang te faciliteren. Tijdens een traject zullen wij ook daar waar nodig nauw contact hebben met o.a. gemeente, advocaten, rechtbank en Raad voor de Kinderbescherming.

Wij streven ernaar om toe te werken naar onbegeleide omgang in thuissituatie van de ouder die in detentie zit. Als aXnaga bieden wij maatwerk om dit mogelijk te maken. Dit betekent dat wij per traject bekijken wat er nodig is. aXnaga kan ouders ondersteunen om de omgang na detentie goed vorm te geven. aXnaga zal preventief met ouders hierover in overleg gaan.

Stappen in het traject

1.   Opstartfase

  • Intakes beide ouders
  • Opstellen plan van aanpak (contract).
  • Beschikking aanvragen bij gemeente voor trajectfinanciering. 

2.   Kennismaking kind

Voorafgaand aan de omgang is er een kennismaking met het kind en de omgangsbegeleider. Het kind wordt in dit gesprek ook voorbereid op hoe de omgang in de gevangenis er uit zal zien en zal er worden besproken of het kind nog extra ondersteuning nodig heeft.

3.   Vervoer naar de gevangenis

De omgangsbegeleider kan het vervoer van het kind verzorgen.

4.   Omgang tijdens detentie

Een omgang van maximaal 2 uur tussen ouder en het kind in de PI waar de ouder verblijft. De locatie van de omgang is in de familiekamer van de PI (mits mogelijk). Een omgangsbegeleider is hierbij aanwezig.

Na elke omgang vinden er telefonische terugkoppelingen plaats over hoe de omgang is gegaan. De terugkoppeling met de verzorgende ouder kan eventueel plaatsvinden op het moment dat de omgangbegeleider het kind terug brengt naar huis.

Na ongeveer vier omgangen zullen er evaluaties met ouders plaatsvinden. Indien mogelijk kunnen deze evaluaties gezamenlijk plaatsvinden.

5.   Omgang na detentie

Na detentie zal er verder gekeken worden hoe het traject vormgegeven zal worden en zullen vanaf dat moment de mogelijkheden en belemmeringen in kaart worden gebracht om te komen tot onbegeleide omgang. De volgende mogelijkheden worden besproken:

  • Toewerken van begeleide omgang naar onbegeleide omgang.
  • Ouderbemiddeling
  • Opstellen ouderschapsplan (mits niet aanwezig).

Begeleide omgang in en na detentie3